“เชียงใหม่เมืองน่าอยู่”

เชียงใหม่เมืองที่ร่ำรวยไปด้วยศิลปะและวัฒนธรรมโบราณที่สืบต่อกันมาตั้งแต่สมัยอาณาจักรล้านนา 

แม้ว่าวันเวลาจะล่วงเลยไปกว่าร้อยปี เชียงใหม่ก็ยังคงมนต์เสน่ห์วัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์เอาไว้ได้จนถึงปัจจุบัน ไม่เพียงเท่านั้น ความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ ทั้งขุนเขา สายน้ำ และมวลดอกไม้นานาพันธุ์ เป็นอีกส่วนหนึ่ง ที่ทำให้เชียงใหม่กลายเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับโลก                                                                                                                                                                      
 ไฮไลฟ์ ไลฟ์สไตล์