โปรแกรมปล่อยเช่า 

    " ไฮเรนทัล "

การบริหารจัดการแบบครบวงจรในด้านของการปล่อยเช่าอสังหาริมทรัพย์ของ บริษัท ไฮไลฟ์ ดี-เวลลอปเม้นท์ จำกัด เพื่อให้สินทรัพย์ของคุณสามารถปล่อยเช่าได้ง่าย รวดเร็ว ได้จากการคัดเลือก ผู้เช่าที่มีประสิทธิภาพในการชำระเงิน ในส่วนของผู้เช่าจะมีความคุ้มค่า เนื่องจากอัตราค่าเช่ามีราคาเช่าที่คุ้มกว่าการเช่าโรงแรม อีกทั้งยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบครัน

  • พื้นที่สินทรัพย์ปล่อยเช่าของคุณ คอนโดมิเนียม  เริ่มที่ 1-3 ห้องนอน ในราคาที่คุ้มค่าเมื่อเทียบกับราคาตลาด ผู้เช่าสามารถใช้พื้นที่ส่วนกลางที่สวยงามครบครันภายในโครงการได้
  • การปล่อยเช่า สามารถปล่อยเช่าสินทรัพย์ได้ทั้งแบบระยะสั้นรายเดือน หรือแบบระยะยาวรายปี
  • ความพร้อมของทีมงานมืออาชีพและมากประสบการณ์ ยินดีให้บริการผู้ให้เช่าและผู้เช่าจั้งแต่เริ่มสัญญาเช่า ระหว่างการเช่า และหลังการเช่าหรือหมดสัญญาเช่า เพื่อความอุ่นใจในการรับบริการกับทางบริษัทฯ 
  • การทำการตลาด บริษัทฯ จะโปรโมทการปล่อยเช่าทั้งแบบออนไลน์ และออฟไลน์ เพื่อเพิ่มช่องทางโอกาสในการปล่อยเช่าของเจ้าของสินทรัพย์มากที่สุด 
  • การดำเนินงาน ทีมงานไฮเรนทัลจะเป็นผู้ทำการถ่ายภาพจากห้องของผู้ให้เช่าและอัปโหลดไปยังช่องทางออนไลน์ โดยให้คำปรึกษาราคาเช่าที่เหมาะสม 
  • ผู้สนใจในบริการปล่อยเช่า และผู้สนใจเช่าสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ของทางบริษัทฯ ได้ทุกช่องทางทั้งสื่อโซเชียลหรือทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ

 

มูลค่าการลงทุน

  • สร้างรายได้จากอสังหาริมทรัพย์ของคุณระหว่างที่ไม่ได้ใช้งาน และลดภาระค่าส่วนกลางของคุณได้อย่างมีประสิทธิผล
  • ทีมงานยินดีให้คำแนะนำให้สินทรัพย์ของคุณได้รับการบำรุงรักษาอย่างดีในสภาพที่เหมาะสมที่สุด
  • ค่าบริการจากบริการปล่อยเช่า ไฮเรนทัลที่คุ้มค่าเมื่อเทียบกับผู้ให้บริการอื่นๆ โดยอัตราค่าบริการ เริ่มต้นที่ 10 – 15% ของ มูลค่าการเช่า โดยขึ้นอยู่กับระยะเวลาปล่อยเช่าในสัญญาเช่า
  • อุ่นใจเมื่อรู้ว่าทรัพย์สินของคุณได้รับการจัดการเป็นอย่างดีด้วยทีมงานมืออาชีพ เพื่อให้แน่ใจว่าที่อยู่อาศัยของคุณจะอยู่ใน สภาพที่สมบูรณ์และรักษามูลค่าสูงสุดเอาไว้ได้