4 มาตรการกระตุ้นอสังหาปี 2567 ที่คนจะซื้อบ้านต้องรู้!

4 มาตรการกระตุ้นอสังหาปี 2567 ที่คนจะซื้อบ้านต้องรู้!

ถือเป็นเรื่องใหญ่และข่าวดีสำหรับคนที่ตัดสินใจซื้อบ้านปี เนื่องจากวันที่ 9 เมษายน ที่ผ่านมา กระทรวงการคลังและคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจภาคอสังหาริมทรัพย์ 4 มาตรา เพื่อสนับสนุนการมีที่อยู่อาศัยของประชาชน กระตุ้นเศรษฐกิจผ่านภาคอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับภาคอสังหาริมทรัพย์ เพื่อเตรียมการรองรับการยกระดับประเทศไทยสู่ศูนย์กลางเมืองแห่งอุตสาหกรรมระดับโลก

โดยสรุป 4 มาตรการกระตุ้นอสังหาฯ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

  1. ลดค่าโอนจดจำนองบ้าน 0.01%* บ้านราคาสูงสุดได้ถึง 7 ล้านบาท จากเดิมให้แค่ 3 ล้านบาท
  2. ลดภาษี สำหรับคนสร้างบ้านเอง *สูงสุด 100,000 บาท
  3. สินเชื่อบ้านดอกเบี้ยคงที่ 3% ต่อปี ระยะเวลา 5 ปี *บ้านราคาไม่เกิน 3 ล้านบาท
  4. ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 3 ปี ให้กับบริษัทที่พัฒนาบ้าน BOI *ราคาไม่เกิน 1.5 ล้านบาท

นอกจากนี้ยังมีโครงการสินเชื่อบ้าน Happy Home วงเงินโครงการ 20,000 ล้านบาท และโครงการสินเชื่อบ้าน Happy Life วงเงินโครงการ 10,000 ล้านบาท โดยธนาคารอาคาร สงเคราะห์ (ธอส.) สนับสนุนสินเชื่อให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลางมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองอีกด้วย

ทั้งหมดนี้ก็เป็น 4  มาตรการกระตุ้นอสังหาฯ ปี 2567 ที่รัฐบาลได้สนับสนุนการมีที่อยู่อาศัยของประชาชน และสำหรับใครที่สนใจที่อยู่อาศัยเชียงใหม่ที่ตรงกับ 4 ข้อดังกล่าว Hylife Developments ขอแนะนำ HyParc Residences Hangdong คอนโดสไตล์รีสอร์ทเพื่อการพักผ่อนพร้อมตอบโจทย์ความสุขทุกรูปแบบ 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 

โทร. 065-9153462 

Line. (@)hylifedev หรือ https://lin.ee/3jjJevO 

Website. https://bit.ly/3TprArm  

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนด