ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ปี 2567 ฤกษ์มงคลอยู่เย็นเป็นสุขตลอดทั้งปี

 

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ปี 2567 ฤกษ์มงคลอยู่เย็นเป็นสุขตลอดทั้งปี

 

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ หมายถึง ช่วงเวลาที่เหมาะสมสำหรับการย้ายเข้าบ้านใหม่ ตามความเชื่อโบราณหลักศาสนาและศาสตร์ของฮวงจุ้ย เชื่อกันว่าการเลือกฤกษ์ย้ายเข้าบ้านใหม่ที่ดีจะช่วยเสริมสิริมงคล โชคลาภ และความเจริญรุ่งเรืองให้กับผู้อยู่อาศัย วันนี้เราจึงขอมารวมฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ 2567 เป็นวันฤกษ์ที่เหมาะสำหรับการขึ้นบ้านใหม่ ย้ายเข้าบ้านใหม่ รวมถึงการเริ่มต้นกิจการใหม่ตลอดทั้งปีมาฝากกัน

 

1.เดือน มกราคม 2567

 • วันจันทร์ที่ 1 มกราคม
 • วันพุธที่ 3 มกราคม
 • วันเสาร์ที่ 13 มกราคม 
 • วันอาทิตย์ที่ 21 มกราคม
 • วันพุธที่ 31 มกราคม

 

2.เดือน กุมภาพันธ์ 2567 

 • วันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 
 • วันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 
 • วันอาทิตย์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 
 • วันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์

 

3.เดือน มีนาคม 2567 

 • วันพุธ ที่ 6 มีนาคม 
 • วันศุกร์ ที่ 8 มีนาคม 
 • วันพุธ ที่ 13 มีนาคม 
 • วันศุกร์ ที่ 15 มีนาคม 
 • วันเสาร์ ที่ 23 มีนาคม 
 • วันเสาร์ ที่ 23 มีนาคม 

 

4.เดือน เมษายน 2567 

 • วันจันทร์ ที่ 1 เมษายน 
 • วันพุธ ที่ 3 เมษายน
 • วันพฤหัส ที่ 4 เมษายน
 • วันศุกร์ ที่ 12 เมษายน 
 • วันศุกร์ ที่ 19 เมษายน 
 • วันเสาร์ ที่ 20 เมษายน 
 • วันอาทิตย์ ที่ 21 เมษายน 
 • วันจันทร์ ที่ 22 เมษายน

 

 5.เดือน พฤษภาคม 2567 

 • วันพุธ ที่ 8 พฤษภาคม
 • วันพฤหัส ที่ 9 พฤษภาคม 
 • วันพฤหัส ที่ 16 พฤษภาคม 
 • วันศุกร์ ที่ 17 พฤษภาคม
 • วันจันทร์ ที่ 27 พฤษภาคม
 • วันพุธ ที่ 29 พฤษภาคม 

 

6.เดือน มิถุนายน 2567 

 • วันจันทร์ ที่ 3 มิถุนายน 
 • วันพุธ ที่ 5 มิถุนายน 
 • วันพฤหัส ที่ 13 มิถุนายน
 • วันพฤหัส ที่ 13 มิถุนายน 
 • วันอาทิตย์ ที่ 16 มิถุนายน 
 • วันอาทิตย์ ที่ 23 มิถุนายน 
 • วันจันทร์ ที่ 24 มิถุนายน 

 

7.เดือน กรกฎาคม 2567 

 • วันจันทร์ ที่ 1 กรกฎาคม 
 • วันพุธ ที่ 3 กรกฎาคม 
 • วันเสาร์ ที่ 20 กรกฎาคม 
 • วันเสาร์ ที่ 20 กรกฎาคม
 • วันอาทิตย์ ที่ 28 กรกฎาคม
 • วันจันทร์ ที่ 29 กรกฎาคม 
 • วันพุธ ที่ 31 กรกฎาคม

 

8.เดือน สิงหาคม 2567 

 • วันพฤหัส ที่ 8 สิงหาคม
 • วันศุกร์ ที่ 9 สิงหาคม 
 • วันศุกร์ ที่ 16 สิงหาคม 
 • วันอาทิตย์ ที่ 18 สิงหาคม 
 • วันอาทิตย์ ที่ 19 สิงหาคม 
 • วันเสาร์ ที่ 24 สิงหาคม
 • วันอาทิตย์ ที่ 25 สิงหาคม 
 • วันจันทร์ ที่ 26 สิงหาคม

 

9.เดือน กันยายน 2567 

 • วันพฤหัส ที่ 5 กันยายน
 • วันพฤหัส ที่ 5 กันยายน 
 • วันพฤหัส ที่ 12 กันยายน
 • วันศุกร์ ที่ 13 กันยายน 
 • วันเสาร์ ที่ 14 กันยายน 
 • วันอาทิตย์ ที่ 15 กันยายน 
 • วันเสาร์ ที่ 21 กันยายน
 • วันจันทร์ ที่ 30 กันยายน

 

10.เดือน ตุลาคม 2567 

 • วันพุธ ที่ 9 ตุลาคม 
 • วันศุกร์ ที่ 18 ตุลาคม 
 • วันเสาร์ ที่ 19 ตุลาคม
 • วันอาทิตย์ ที่ 20 ตุลาคม 
 • วันพุธ ที่ 30 ตุลาคม

 

11.เดือน พฤศจิกายน 2567 

 • วันพุธ ที่ 6 พฤศจิกายน 
 • วันพฤหัส ที่ 7 พฤศจิกายน
 • วันพฤหัส ที่ 14 พฤศจิกายน
 • วันศุกร์ ที่ 15 พฤศจิกายน
 • วันอาทิตย์ ที่ 17 พฤศจิกายน
 • วันอาทิตย์ ที่ 24 พฤศจิกายน

 

12.เดือน ธันวาคม 2567 

 • วันศุกร์ ที่ 6 ธันวาคม
 • วันเสาร์ ที่ 14 ธันวาคม 
 • วันเสาร์ ที่ 14 ธันวาคม
 • วันเสาร์ ที่ 21 ธันวาคม
 • วันจันทร์ ที่ 23 ธันวาคม
 • วันจันทร์ ที่ 30 ธันวาคม

 

อย่างไรก็ตามการใช้ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ก็ต้องคำนึงถึงหลักของดวงชะตาและการประพฤติปฏิบัติของเจ้าของบ้านด้วย ควรใช้วิจารณญาณตามความสะดวกและความเหมาะสมของตนเอง และสำหรับใครที่ชอบบทความที่มอบสาระความรู้แบบนี้สามารถติดตามเราต่อได้ที่ Hylife Developments และ www.hylife.co.th