ไฮไลฟ์ ดีเวลลอปเม้นท์ ร่วมสนับสนุนงานวิ่งเทรล “Chiang Mai Beat the Haze Charity Run” ปีที่ 2

 

วันที่ 19 มิ.ย. 66 นางสาวพีรญา วงศรานุชิต ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มการตลาด บริษัท ไฮไลฟ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยพนักงาน ร่วมมอบน้ำดื่มจำนวน 1,500 ขวด สำหรับนักวิ่งเทรล จำนวน 800-1,000 คน ในกิจกรรมงานวิ่งเทรล “วิ่งเพื่อลมหายใจเชียงใหม่ Chiang Mai Beat the Haze Charity Run” ปีที่ 2 ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 25 มิ.ย. 66 นี้ โดยมี นางปลายอ้อ ทองสวัสดิ์ รองประธานมูลนิธิเพื่อลมหายใจเชียงใหม่ และนายธนพงษ์ วังทอง เป็นผู้แทนมูลนิธิฯ ในการรับมอบ ซึ่งน้ำดื่มจะถูกนำไปบริการแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม สานต่อ CSR ด้านชุมชนและสังคมของจังหวัดเชียงใหม่

 

(นางปลายอ้อ ทองสวัสดิ์ ทางซ้าย และนางสาวพีรญา วงศรานุชิต ทางขวา)

นางสาวพีรญา กล่าวว่า “บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงปัญหาไฟป่า โดยได้ให้การสนับสนุนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาฝุ่นควันมาโดยตลอด โดยปีที่แล้วบริษัทฯ ได้จัดกิจกรรม CSR ประกวดงานออกแบบอาคารตัวอย่างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อรณรงค์ให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปตระหนักถึงปัญหาฝุ่นควันและร่วมมือกันแก้ไขภายใต้ชื่อโครงการ HYFIVE DESIGN AWARD 2022 สำหรับต้นปีที่ผ่านมา ถือเป็นช่วงที่หนักมากสำหรับฝุ่นควันในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียงทางภาคเหนือ บริษัทฯ ได้สนับสนุนน้ำดื่มและหน้ากากอนามัยให้กับกิจกรรมของมูลนิธิเพื่อลมหายใจเชียงใหม่ เพื่อภารกิจทำแนวกันไฟและเฝ้าระวังไฟป่าของชุมชนรอบดอยสุเทพในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา และในครั้งนี้การจัดงานวิ่งเทรลถือเป็นกิจกรรมสร้างสรรค์ที่จะทำให้เกิดการร่วมมือกันระหว่างนักวิ่ง ชุมชน และหน่วยงานต่างๆ เพื่อเป็นพลังในการแก้ปัญหาแก่ประชาสังคมด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ”

 

  

สำหรับกิจกรรมวิ่งเทรล “วิ่งเพื่อลมหายใจเชียงใหม่ Chiang Mai Beat the Haze Charity Run” มูลนิธิเพื่อลมหายใจเชียงใหม่ ได้ร่วมกับหน่วยงานราชการ ธุรกิจเอกชน และภาคีเครือข่าย จัดขึ้นเพื่อสร้างความตระหนักในปัญหา สร้างความสัมพันธ์ ความร่วมมือกันทุกภาคส่วน เปิดให้ผู้ที่สนใจวิ่งเทรลสมัครเข้าร่วม โดยรายได้จากกิจกรรมจะนำไปส่งเสริมการแก้ไขปัญหาฝุ่นควันและมลพิษในจังหวัดเชียงใหม่และภาคเหนือ โดยใช้เส้นทางธรรมชาติพื้นที่ตำบลบ้านปง อำเภอหางดง หนึ่งในพื้นที่เขตรอยต่อของอำเภอเมืองเชียงใหม่กับพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย ซึ่งเป็นพื้นที่เกิดไฟป่าขึ้นทุกปี