กลุ่มบริษัท ไฮไลฟ์ เข้าร่วมกิจกรรม Pride of Chiang Mai 2024

กลุ่มบริษัท ไฮไลฟ์ เข้าร่วมกิจกรรม Pride of Chiang Mai 2024  

HYLIFE GROUP นำโดย ฝ่ายบริหารและบุคลากร ร่วมเดินขบวนเฉลิมฉลองเดือนแห่งความเท่าเทียม ภายใต้แนวคิด “WE’RE ALL HUMAN ไม่ว่าจะเป็นเพศไหน ทุกคนล้วนมีคุณค่าในตัวเอง” กลุ่มบริษัท ไฮไลฟ์ เราเชื่อมั่นในความแตกต่าง นำเสนอความงดงามของความหลากหลาย เพื่อสร้างสังคมแห่งความเท่าเทียม

 

 

ที่ ไฮไลฟ์ เราเชื่อมั่นในการสร้างสถานที่ทำงานที่ทุกคนรู้สึกมีคุณค่าและได้รับการเคารพ ไม่ว่าจะเป็นรสนิยมทางเพศหรืออัตลักษณ์ทางเพศ

เป็นสัญลักษณ์อันทรงพลังของความสามัคคีและความก้าวหน้า เรามีความภาคภูมิใจที่ได้เข้าร่วมงานเฉลิมฉลองครั้งนี้ และมีส่วนในการสนับสนุนโลกที่ทุกคนสามารถใช้ชีวิตอย่างเปิดเผยในแบบที่ตัวเองเป็น