กลุ่มบริษัท ไฮไลฟ์ ได้จัดงานเปิดตัว Hylife Group Corporate Grand Opening Day

กลุ่มบริษัท ไฮไลฟ์ ได้จัดงานเปิดตัว Hylife Group Corporate Grand Opening Day อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2567 ที่ผ่านมา

HYLIFE GROUP นำโดย Mr. Shubhodeep Das ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทไฮไลฟ์ ฝ่ายบริหารและบุคลากร จัดงานพิธีเปิดอาคารสำนักงานใหญ่ Hylife Group Corporate Grand Opening Day เพื่อเป็นการเปิดตัวธุรกิจในเครือบริษัท HYLIFE GROUP โดยกลุ่มธุรกิจบริษัทไฮไลฟ์จะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจในระดับภูมิภาค อันได้แก่ ธุรกิจกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจกลุ่มบริหารจัดการสินทรัพย์ สินเชื่อการเคหะและสินเชื่อรายย่อย และธุรกิจกลุ่มอุตสาหกรรมการผลิต อาทิ ผู้ผลิตหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผักและผลไม้ส่งออก 

 

พร้อมแผนที่จะเปิดตัวธุรกิจใหม่ในเครือ ได้แก่ ธุรกิจอุตสาหกรรมบันเทิง ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างกลุ่มบริษัทเครือ K-Enter Holdings จากสาธารณรัฐเกาหลี โดยภายในงานมีแขกคนสำคัญและสื่อเข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง