ภาพบรรยากาศกิจกรรมการสร้างทีมสัมพันธ์ “Hylife's Circle of Excellence” จาก ไฮไลฟ์ ดีเวลลอปเม้นท์

 

ภาพบรรยากาศกิจกรรมการสร้างทีมสัมพันธ์ “Hylife's Circle of Excellence” จาก ไฮไลฟ์ ดีเวลลอปเม้นท์

 

วันที่ 8 ก.ย. 66 กลุ่มบริษัท ไฮไลฟ์ เชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรมการสร้างทีมสัมพันธ์ ณ ห้องประชุม แกรนด์วิว 1 และ 3 โรงแรมเชียงใหม่ แกรนด์วิว โฮเต็ล แอนด์ คอนเว็นชั่น เซ็นเตอร์ เพื่อกระชับความสัมพันธ์และสร้างขวัญกำลังใจในการทำงาน ให้พนักงานได้พบปะ พูดคุย เรียนรู้วางแผนกำหนดเป้าหมายและกลยุทธ์ของทีม ภายใต้แนวคิด “Hylife's Circle of Excellence”