ไฮไลฟ์ ดีเวลอปเม้นท์ ได้รับรางวัล Asia Responsible Enterprise Awards 2024

ไฮไลฟ์ ดีเวลอปเม้นท์ ได้รับรางวัล Asia Responsible Enterprise Awards 2024 จากโครงการ CSR "Hyfive Firebreak Fireline" โดย Enterprise Asia ณ โรงแรมฮิลตัน โฮจิมินห์ซิตี้ ประเทศเวียดนาม

 

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2567 ที่ผ่านมา Mr. Shubhodeep Das ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทไฮไลฟ์ได้รับเกียรติขึ้นรับรางวัลจากโครงการ "Hyfive Firebreak Fireline" ณ โรงแรมฮิลตัน โฮจิมินห์ซิตี้ ประเทศเวียดนาม โดยได้รับการยอมรับในฐานะโครงการที่มีผลกระทบเชิงบวกต่อความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อมใน จ.เชียงใหม่

โครงการนี้ได้รับความร่วมมือโดยทีมผู้บริหาร พนักงานในเครือ หน่วยงานท้องถิ่น องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร และสถาบันการศึกษา โครงการนี้สามารถลดจำนวนจุดไฟไหม้ได้อย่างมีนัยสำคัญในระหว่างวันที่ 1 มกราคม ถึง 11 มีนาคม 2567 ข้อมูลระดับจังหวัดแสดงให้เห็นว่าจำนวนจุดไฟไหม้ลดลงจาก 3,771 จุด เหลือ 1,511 จุด ซึ่งส่งผลกระทบต่อพื้นที่น้อยลงถึง 10,670 เฮกตาร์ โดยใช้มาตรฐานที่กำหนดไว้ที่ 11.7 เมตริกตันของ CO2 ต่อจุดไฟไหม้ การลดลงนี้แปลว่าเทียบเท่ากับการลด CO2 ประมาณ 17,678.7 เมตริกตัน