ร่วมใจแก้ไขปัญหาหมอกควันและป้องกันไฟป่าชุมชน ภายใต้แคมเปญ “HYFIVE FIREBREAK FIRELINE“

 

ไฮไลฟ์ ดีเวลลอปเม้นท์ ร่วมใจแก้ไขปัญหาหมอกควันและป้องกันไฟป่าชุมชน ภายใต้แคมเปญ “HYFIVE FIREBREAK FIRELINE“ 

 

บริษัท ไฮไลฟ์ ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด ภายใต้กลุ่มบริษัท HYLIFE GROUP นำทีมโดยผู้บริหารและพนักงานในเครือร่วมเป็นตัวแทนในการจัดกิจกรรมทำแนวป้องกันไฟป่าในชุมชนตำบลน้ำแพร่ อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

 

 

เนื่องจากปัญหาหมอกควันไฟและฝุ่น PM 2.5 ในภาคเหนือทวีความรุนแรงขึ้นในทุกๆ ปี โดยร่วมมือกับทางทีมงานสภาลมหายใจเพื่อร่วมกันช่วยแก้ไขปัญหานี้อย่างยั่งยืน