ธนาคารกรุงเทพมอบกระเช้าดอกไม้

คณะกรรมการบริษัทฯ บจก. ไฮไลฟ์ ดีเวลลอปเม้นท์ รับมอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีจากธนาคารกรุงเทพ เนื่องในโอกาสเปิดสำนักงานขายใหม่ โครงการ ไฮคอนโด ท่าศาลา เชียงใหม่

 

ธนาคารกรุงเทพ สาขาหางดง นำโดยคุณเมธินี ทนันต์ไชย เจ้าหน้าที่อำนวยบริการอาวุโส และคณะฯ ให้เกียรติเข้ามอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีแก่คณะกรรมการบริษัทฯ บจก. ไฮไลฟ์ ดีเวลลอปเม้นท์ เนื่องในงานเปิดสำนักงานขายใหม่ ไฮคอนโด ท่าศาลา เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมา